Dit kan worden veroorzaakt door overbelasting van het circuit, kortsluiting, een defecte zekering, of mogelijk een probleem met de elektrische bedrading.