Een stroomonderbreker is een elektrisch beveiligingsapparaat dat de stroomtoevoer naar een circuit kan onderbreken als er een overbelasting of kortsluiting optreedt. Het voorkomt schade aan draden en apparaten en minimaliseert het risico op brand.